Amadom, Broadway – Myrtle. (Photo: Aymann Ismail/ANIMALNewYork)